Budżet Obywatelski Edycja VI

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE GNIEWKOWO W 2020 ROKU

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok:

  1. Kampania informacyjno-konsultacyjna – 14-18 września 2020 r.
  2. Składanie projektów do budżetu obywatelskiego – 21 września - 5 października 2020 r.
  3. Weryfikacja formalno-merytoryczna projektów – 6 października – 28 października 2020 r.
  4. Ogłoszenie listy projektów zadań przyjętych/ odrzuconych – do 6 listopada 2020 r.
  5. Głosowanie - 7-11 grudnia 2020 r.
  6. Podanie wyników głosowania – do 23 grudnia 2020 r.

Kampania informacyjno-konsultacyjna prowadzona będzie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. W tym czasie można uzyskać informacje dotyczące idei oraz zasad Budżetu Obywatelskiego. Można również konsultować z zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego potencjalne projekty w zakresie np. poprawnego wypełnienia formularza, weryfikacji uprawnień osób zgłaszających projekt, możliwość realizacji projektu pod kątem technicznym i finansowym, skutków realizacji w kolejnych latach. 

Kolejnym krokiem jest zgłaszanie projektów przez mieszkańców, stowarzyszenia. Zgłaszany projekt musi mieć poparcie:

Okręg miasto – min. 6 mieszkańców;

Okręg wieś – min. 7 mieszkańców.

Projekt zgłasza się zgodnie z harmonogramem poprzez platformę internetową. Do wniosku dołącza się elektroniczne zobrazowanie (skan) listy podpisów.

Wszystkie zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalno-merytorycznej. Następnie ogłoszona zostaje lista projektów przyjętych oraz odrzuconych.  

Głosowanie nad przyjętymi projektami trwa w dniach od 7 do 11 grudnia 2020r. poprzez platformę konsultacyjną. W tym celu należy zalogować się na stronie internetowej https://gniewkowo.konsultacjejst.pl poprzez podanie danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Gniewkowo do udziału w wyborze projektów.

Przypominamy, że uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Gniewkowo. W celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gmina dzieli się na dwa okręgi: miasto i wieś. Mieszkańcy głosują w okręgu właściwym do swojego miejsca zamieszkania.